Положення

про Всеукраїнський конкурс з англійської мови

«МОВОЗНАВЕЦЬ»

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Мовознавець» (далі – «Конкурс») проводиться Горлівським інститутом іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

1.2. Офіційний веб-сайт конкурсу: www.movoznavets.com.

2. Мета і завдання

2.1. Мета Конкурсу – популяризація вивчення англійської мови серед учнівської молоді України.

2.2. Реалізація цієї мети передбачає виконання низки завдань:

2.2.1. заохочувати школярів до поглиблення своїх знань, умінь та навичок з англійської мови, підвищувати їхню зацікавленість у вивченні цього предмету;

2.2.2. удосконалювати кваліфікацію вчителів іноземних мов;

2.2.3. стимулювати творчу взаємодію між учнівським колективом та вчителем;

2.2.4. формувати серед учнів прагнення до інтелектуальних змагань та до демонстрування своїх знань на всеукраїнському рівні.

3. Учасники конкурсу

3.1. Учасником Конкурсу можуть бути учні 2–11 класів закладів загальної середньої освіти України.

3.2. Реєстрацію учнів, які бажають взяти участь у Конкурсі, здійснюють міські/районні координатори Конкурсу.

3.3. Учні, які бажають взяти участь у Конкурсі, сплачують організаційний внесок.

3.3.1. Участь у Конкурсі є добровільною.

3.3.2. Розмір організаційного внеску визначається Організаційним комітетом перед кожним конкурсом.

3.3.3. Організаційний внесок не повертається за будь-яких обставин.

3.4. Право безкоштовної участі у Конкурсі надається дітям-сиротам й дітям з багатодітних сімей (це право має бути підтверджене документально). Кількість таких учасників має бути не більше 20 % від загальної кількості учасників від школи.

4. Організаційний комітет

4.1. Організаційний комітет Конкурсу формується Горлівським інститутом іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

4.2. На Організаційний комітет покладається виконання таких функцій:

4.2.1. взаємодія з міськими/районними координаторами;

4.2.2. підготовка й розсилка завдань та інших друкованих та електронних матеріалів Конкурсу;

4.2.3. перевірка завдань, виконаних учасниками Конкурсу;

4.2.4. підготовка дипломів, призів, сувенірної продукції та навчальної літератури;

4.2.5. визначення та нагородження переможців Конкурсу;

4.2.6. підготовка сертифікатів для вчителів переможців Конкурсу;

4.2.7. адміністрування веб-сайту Конкурсу www.movoznavets.com;

4.2.8. розглядання звернень та коментарів учасників Конкурсу щодо проведення Конкурсу;

4.2.9. проведення інших заходів, пов'язаних з організацією Конкурсу.

5. Організація та порядок проведення конкурсу

5.1. Організація та реалізація Конкурсу безпосередньо у закладах освіти здійснюється координаторами Конкурсу.

5.2. Конкурс проводиться у два раунди – осінній та весняний.

5.3. Кожний з раундів Конкурсу є незалежним змаганням.

5.4. Кожний раунд Конкурсу складається з двох турів.

5.5. Перший тур:

5.5.1. Завдання першого туру надаються Організаційним комітетом через координаторів у друкованому вигляді та виконуються учнями безпосередньо у своїх закладах освіти під контролем відповідного шкільного координатора та/або вчителя.

5.5.2. Конверт із завданнями першого туру розкривається безпосередньо перед початком першого туру у присутності учнів.

5.5.3. Термін виконання завдань першого туру Конкурсу складає 45–60 хвилин (визначається для кожного конкурсу окремо).

5.5.4. Бланки з відповідями координатори надсилають Організаційному комітету.

5.5.5. Після перевірки відповідей Організаційний комітет оголошує результати першого туру на веб-сайті Конкурсу www.movoznavets.com.

5.6. Другий тур:

5.6.1. До другого туру запрошуються учні 5–11 класів, які за результатами першого туру отримають диплом першого ступеня

5.6.2. Другий тур Конкурсу проводиться виключно в режимі онлайн.

5.6.3. Дата та час проведення другого туру повідомляються на веб-сайті Конкурсу та через координаторів.

5.6.4. Термін виконання завдань другого туру Конкурсу складає 30–45 хвилин (визначається для кожного конкурсу окремо).

5.6.5. Доступ до завдань одночасно надається усім учасникам та закривається через попередньо встановлений проміжок часу. За цей час учасники мають виконати запропоновані завдання та натиснути кнопку відправлення відповідей. По завершенні періоду виконання завдань доступ до них закривається. Якщо за відведений час учень не встиг натиснути кнопку відправлення відповідей, надані ним відповіді не зараховуються.

5.6.6. Кількість балів, отриманих кожним учасником у другому турі Конкурсу, визначається автоматично на основі правильних відповідей, попередньо закладених у систему.

5.6.7. Переможці другого туру визначаються на основі кількості правильних відповідей та витраченого часу.

5.5.8. Організаційний комітет оголошує результати другого туру на веб-сайті Конкурсу www.movoznavets.com.

5.7. Кожен учасник має виконувати усі завдання першого та другого турів Конкурсу самостійно. Зокрема, під час виконання завдань Конкурсу учасникам забороняється:

5.7.1. користуватися допомогою інших осіб;

5.7.2. користуватися будь-якими допоміжними засобами, зокрема конспектами, підручниками, мобільними телефонами, сторонніми веб-сайтами та іншими технічними засобами та/або інформаційними ресурсами.

5.8. Під час виконання завдань Конкурсу Організаційний комітет через координаторів контролює дотримання правил Конкурсу з боку його учасників.

5.9. Якщо учасник порушує правила Конкурсу, Організаційний комітет залишає за собою право дискваліфікувати цього учасника та припинити його участь у Конкурсі.

5.10. Якщо Організаційний комітет має підстави вважати, що у певному класі та/або закладі освіти сталося суттєве порушення правил Конкурсу, на що, зокрема, може вказувати статистичний аналіз отриманих результатів, то Організаційний комітет має право дискваліфікувати усіх учасників з відповідного класу та/або закладу освіти.

6. Зміст і структура завдань

6.1. Структуру та кількість завдань, а також час їхнього виконання Організаційний комітет визначає окремо перед початком кожного осіннього та весняного раунду Конкурсу.

6.2. Конкурс передбачає виконання завдань за трьома видами мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання та письмо.

6.3. Під час виконання завдань Конкурсу учасники демонструватимуть свої знання з фонетики, лексики та граматики англійської мови.

7. Підбиття підсумків та нагородження учасників

7.1. Під час визначення результатів першого (письмового) туру Конкурсу бали за правильні відповіді нараховуються виключно у тому разі, якщо учасник належним чином відмітив ці відповіді у бланку відповідей.

7.2. Під час визначення результатів другого (електронного) туру Конкурсу бали за правильні відповіді нараховуються виключно у тому разі, якщо учасник відмітив ці відповіді на веб-сторінці завдань, а потім натиснув кнопку відправлення відповідей. Після натискання кнопки відправлення відповідей корегування наданих відповідей неможливе. Під час підрахунку кількості балів не враховуються питання без відмічених відповідей.

7.3. За результатами першого туру Конкурсу учасники отримують дипломи (першого, другого, третього ступеня, учасників), призи і сувенірну продукцію, визначені Організаційним комітетом.

7.4. За результатами другого туру Конкурсу учасники отримують дипломи абсолютного переможця (один переможець з кожного класу, який набере більшу кількість балів за найкоротший час), дипломи першого, другого та третього ступеня, а також призи і сувенірну продукцію, визначені Організаційним комітетом.

7.5. Учителі учнів, які стали переможцями другого туру Конкурсу, отримують відповідні сертифікати.

7.6. Відповідні дипломи, сувенірна продукція та навчальна література усім учасникам Конкурсу, а також сертифікати вчителям передаються через координаторів Конкурсу. Організаційний комітет також окремо визначає порядок передачі призів залежно від типу кожного окремого призу.

7.7. Результати Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті www.movoznavets.com.

8. Фінансування

8.1. Проведення Конкурсу і відзначення його переможців здійснюється за рахунок організаційних внесків, сплачених учасниками, а також за рахунок надходжень з інших джерел, не заборонених законодавством України.

8.2. Розмір організаційного внеску визначається Організаційним комітетом перед кожним конкурсом.

9. Захист персональних даних

9.1. Щоб забезпечити належне проведення Конкурсу, Організаційний комітет збирає та обробляє персональні дані учнів. Зокрема, ці дані можуть включати ім'я, по батькові, прізвище учня, дату народження, клас, назву закладу освіти тощо.

9.2. Персональні дані обробляються виключно з метою проведення Конкурсу. При цьому застосовується принцип мінімізації даних. Це означає, що Організаційний комітет збирає лише ті дані, які необхідні для того, щоб ідентифікувати учасників Конкурсу, перевірити виконані ними завдання, укласти відповідні рейтинги та визначити переможців.

9.3. Збір та обробка персональних даних проводиться згідно з нормами чинного законодавства України, які регулюють збір та обробку персональних даних.

9.4. Надаючи Організаційному комітету персональні дані учнів у тій або іншій формі, відповідні заклади освіти підтверджують, що батьки або інші законні представники цих учнів приймають умови проведення Конкурсу, викладені у цьому Положенні, та погоджуються на обробку персональних даних і на оприлюднення цих даних разом з результатами Конкурсу на веб-сайті www.movoznavets.com.


Установіть на свій смартфон або планшет наш застосунок «Мовознавець» з Google Play та отримайте постійний доступ до актуальної інформації щодо конкурсу: