70 років традицій

Горлівський інститут іноземних мовІнститут сьогодні

Повна назва: Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Веб-сайт: www.forlan.org.ua

Адреса: вул. Василя Першина, 24, м. Бахмут, 84511

Положення про інститут (натисніть тут)


Історія інституту

1949

Свою діяльність на ниві вітчизняної освіти майбутній Горлівський інститут іноземних мов розпочав восени далекого 1949 року, коли виникла ідея створення інституту іноземних мов на базі Білоцерківського педагогічного училища. Завданням нового навчального закладу стала підготовка вчителів англійської та французької мов для 5–7 класів загальноосвітніх шкіл. А вже у 1953–1954 навчальному році відбулася нова реорганізація – заснування Білоцерківського педагогічного інституту іноземних мов, у якому працювало 39 викладачів. Очолив інститут Карпо Кирилович Швачко – кандидат філологічних наук, фахівець з української мови.


1954

9 вересня 1954 року Білоцерківський педагогічний інститут іноземних мов був переведений із Білої Церкви Київської області до Горлівки Сталінської (нині Донецької) області й перейменований на Горлівський педагогічний інститут іноземних мов – перший вищий навчальний заклад міста.

Саме в цей час й формується славнозвісна горлівська школа викладання іноземних мов. Оволодінню професією сприяють досить широкі контакти з носіями іноземних мов. Інститут неодноразово відвідують гості з Великобританії, Німеччини, Франції та багатьох інших держав. Зараз навіть дивує те, що, поставивши країну в стан фактичної ізоляції, тогочасна влада зробила виняток для горлівських студентів.


1975–1982

Подальший розвиток інституту здійснювався під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Галини Сергіївни Іваненко.

Важливим кроком щодо підвищення якості професійної підготовки стало запровадження наприкінці 70-х років освітніх програм за новим переліком спарених спеціальностей: «Учитель англійської і німецької мови» та «Учитель французької і німецької мови» з терміном навчання на факультетах англійської та французької мов – 5 років. Перший випуск фахівців із двох мов відбувся в 1979 році.

Невід’ємною складовою навчального процесу інституту стала науково-дослідна робота: у 1980–1981 роках 55,3 % студентів працювали у створених при 24 кафедрах наукових гуртках та проблемних групах.


1982–2001

Упродовж 1982–2001 рр. інститутом керував кандидат історичних наук, професор Іван Олексійович Кліцаков.

Упродовж 80–90-х рр. в інституті зросла кількість студентів, відкриті нові спеціальності та факультети, збільшилася кількість викладачів, зокрема й фахівців найвищої кваліфікації. З’явилися штатні доктори наук, зміцніли міжнародні зв’язки. У 1992 році між Горлівським державним педагогічним інститутом іноземних мов та Південним університетом (США) була укладена угода про науково-навчальне співробітництво. Розвивалися зв’язки з Німеччиною, насамперед із представництвом Гете-інституту. Факультет німецької мови регулярно отримував довідкову, наукову та навчальну літературу з Німеччини. З 1995 року факультет французької мови починає запрошувати для читання лекцій викладачів із Сорбонни та інших вищих навчальних закладів Франції. Студенти мали можливість слухати лекції з літературознавства, історії французької літератури, країнознавства. Майже щорічно на факультеті працювали викладачі з Франції.


2001–2014

У 2001 році на зборах трудового колективу ректором інституту був обраний професор, доктор історичних наук Віктор Миколайович Докашенко. На його долю випало працювати в дуже складні, як для нашого інституту, так і для освіти України, часи. Компетентного коригування вимагали всі зони діяльності навчального закладу. Але Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов попри всі соціально-економічні труднощі продовжував розвиватися й готувати фахівців у галузі освіти. Виш не лише розширив матеріально-технічну базу, але й збільшив кількість факультетів та ліцензійний обсяг: навчальний процес інституту тривав у 8 навчальних корпусах, де на 8 факультетах навчалося майже 3500 студентів. Студенти активно користувалися бібліотечним фондом, який становив більше 27 тисяч примірників навчальної, методичної, наукової та художньої літератури, фондами ресурсних центрів, а також інтернет-ресурсами. Гордістю бібліотеки була колекція стародруків. Нового розмаху сягнуло міжнародне співробітництво. Договори про співпрацю укладені з понад 10 вищими навчальними закладами Європи.

Значних організаційних змін інститут зазнав у 2012 році, коли він увійшов до складу новоствореного Донбаського державного педагогічного університету як відокремлений структурний підрозділ «Горлівський інститут іноземних мов» із власними фінансами та матеріальною базою.


2014–сьогодення

Улітку 2014 року колектив інституту опинився в епіцентрі важких, до того незнаних, випробувань. Це стало викликом як для студентів і викладачів, так і для всього населення нашої країни. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.10.2014 р. № 1242 «Про організацію освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі «Горлівський інститут іноземних мов» державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» у зв’язку з проведенням АТО інститут з 10 листопада 2014 року переведено до міста Артемівськ (зараз Бахмут). Так, разом із двадцятьма закладами вищої освіти Донецької та Луганської областей, виш отримав статус переміщеного навчального закладу.

На засадах наступництва інститут очолила кандидат філологічних наук, доцент Євгенія Миколаївна Бєліцька, яка в Горлівці обіймала посаду проректора, а згодом заступника директора з міжнародних відносин.

Сьогодні виш має два корпуси, які поступово облаштовує відповідно до сучасних вимог. Наново сформовані фонд навчально-наукової літератури та ресурсні центри сприяють підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх педагогів-філологів. У 2018 році Президент України Петро Порошенко перерізав стрічку на відкритті студентського гуртожитку. Тривають ремонтні роботи в другому гуртожитку. Інʼяз зберіг головне – свої кадри, свої традиції, своє ім’я.


to be continued...


Установіть на свій смартфон або планшет наш застосунок «Мовознавець» з Google Play та отримайте постійний доступ до актуальної інформації щодо конкурсу: